O kongresie

ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej to jeden z pierwszych w Polsce międzynarodowych kongresów, kompleksowo podejmujących tematykę rolnictwa i żywności ekologicznej. Celem Kongresu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej wśród rolników konwencjonalnych, producentów i przetwórców żywności, instytucji rządowych i pozarządowych, liderów opinii oraz konsumentów. Kongres będzie podejmował te tematy w wielu aspektach, m.in.: gospodarczym, handlowym, społecznym czy zdrowotnym.Aktualności


Christophe Rabatel

Kongres ECO FOOD 360 otworzył Prezes Carrefour Polska, Christophe Rabatel, który w swoim wystąpieniu przedstawił globalne wyzwania klimatyczne oraz wskazywał na konieczność transformacji żywieniowej całego łańcucha spożywczego i pilną potrzebę demokratyzacji produktów ekologicznych wśród konsumentów.Karol Krajewski

Doradca w Gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Karol Krajewski, poinformował, że ministerstwo planuje wprowadzenie żywności ekologicznej do stołówkowego menu wybranych szkół i przedszkoli.Florent Guhl

Florent Guhl, dyrektor Francuskiej Agencji na rzecz Rozwoju i Promocji Rolnictwa Ekologicznego (Agence BIO), mówił o kondycji rynku żywności bio we Francji na tle innych krajów europejskich w ujęciu dynamiki ostatnich lat, głównych kanałów sprzedaży oraz najpopularniejszych kategorii produktowych. Przytoczył dane, z których wynika m.in., że w 2018 roku Francja przekroczyła 2 miliony hektarów upraw ekologicznych.
Birthe Linddal Jeppesen

Przyszłość rozstrzyga się na naszych talerzach. Gość specjalny kongresu - Birthe Linddal Jeppesen, duńska socjolog i futurolog, przedstawiła tezy dotyczące przyszłości jedzenia, wśród których najważniejszymi są zredukowanie lub wyeliminowanie spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych ze względów klimatycznych, etycznych, zdrowotnych oraz dobrostanu zwierząt. W inspirującym wystąpieniu podkreśliła, że w kontekście przyszłości żywności dominującymi trendami są m.in.: małe gospodarstwa, lokalne produkty, żywność eko, a także etyka i uczciwość produkcji.Ewa Rembiałkowska

O wpływie żywności ekologicznej na zdrowie człowieka opowiadała prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wybitny polski ekspert ds. żywności ekologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawiła wyniki badań wskazujące, że żywność ekologiczna, ze względu na swój skład, może wpływać na lepszy stan zdrowia konsumentów, w tym redukować ryzyko zachowania na raka.
Handel

Miło nam poinformować, że ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej otrzymał patronat medialny magazynu Handel i portalu habdelextra.pl – ważnych tytułów informujących o tym co dzieje się w branży retail.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie objęło ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej patronatem merytorycznym. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie doskonali wiedzę i umiejętności kadry doradztwa rolniczego z całego kraju. Centrum koordynuje m.in. działania realizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w zakresie rolnictwa ekologicznego, przygotowuje doradców do pracy z rolnikami zajmującymi się produkcją ekologiczną, a wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi corocznie organizuje ogólnopolski konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”.Dietetycy.org

Cieszymy, się z patronatu medialnego portalu dietetycy.org.pl. To serwis stworzony z myślą o specjalistach z zakresu żywienia, dietetykach, trenerów fitness oraz wszystkich tych, dla których ważna jest zbilansowana dieta.Patronat Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie

Bardzo nam miło poinformować, że Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie objął patronatem wydarzenie ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej. Cieszymy się, że ta fundacja promująca rolnictwo ekologiczne zgodnie z ideą Uniwersytetu Ludowego wsparła nasze przedsięwzięcie skierowane m.in. do rolników.Krajowa Rada Izb Rolniczych

Z radością oznajmiamy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych objęła patronatem merytorycznym ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej. Krajowa Rada Izb Rolniczych jest krajową reprezentacją wszystkich izb rolniczych. W jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie z każdej izby wybranym przez walne zgromadzenie. Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.Patronat Honorowy Rektora SGGW

Z dumą informujemy, że Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie objął Patronatem Honorowym ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej. SGGW od lat plasuje się w ścisłej czołówce uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce i na świecie i prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z 300 zagranicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata.
Teraz Środowisko

ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej został objęty patronatem portalu Teraz Środowisko. To medium dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych obserwowaniem jego dynamiki.Redakcja na bieżąco śledzi rozwój sektora i informuje czytelników o aktualnościach rynkowych, prawnych, administracyjnych i technologicznych. Analizuje też trendy środowiskowe i opisuje najlepsze dostępne praktyki zawodowe.Ekodostawcy

ECO FOOD 360 Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej otrzymał patronat medialny magazynu Ekodostawcy. To wydawany od 2015 roku ogólnopolski miesięcznik branżowy, który jest kierowany do przedstawicieli firmy z branży ekologicznej, niskoprzetworzonej i naturalnej żywności.Kampania 17 Celów

Miło nam poinformować, że Kampania 17 Celów objęła ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej swoim patronatem. Kampania 17 Celów na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ tworzona jest przez szerokie grono firm i instytucji eksperckich. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030, inspirowanie przedsiębiorstw do działania i inicjowanie konkretnych programów dla biznesu.
Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Informujemy, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej swoim patronatem. Bardzo cieszymy się, że ta ekspercka organizacja, pozostająca inicjatorem i partnerem kluczowych dla polskiego CSR przedsięwzięć, zdecydowała się wesprzeć nasze wydarzenie.Patronat Uniwesytet Rolniczy

Z przyjemnością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, objął patronat merytoryczny nad ECO FOOD 360 – Kongresem Rolnictwa i Żywności Ekologicznej.Patronat Magazyn BioKurier

Magazyn BioKurier dołączył do grona patronów medialnych ECO FOOD 360 Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej! Biokurier.pl to czasopismo oraz portal o produktach ekologicznych i rynku żywności ekologicznej w Polsce. Od 2008 roku dostarcza sprawdzone, rzetelne i świeże informacje na temat żywności ekologicznej, tradycyjnej i lokalnej a także kosmetyków naturalnych i innych produktów przyjaznych naturze i ludziom.
Patronat MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, objął ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej swoim patronatem honorowym. Pan Minister docenił znaczenie i popiera inicjatywę zorganizowania Kongresu, który stwarza możliwość wymiany informacji i debaty na temat najważniejszych aktualnych zagadnień dotyczących pespektyw rynku produktów ekologicznych i rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.Patronat PIŻE

Polska Izba Żywności Ekologicznej - organizacja zrzeszająca najważniejszych przedsiębiorców branży żywności ekologicznej, przychyliła się do naszej prośby i objęła swoim patronatem merytorycznym ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej. Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie naszych patronatów, organizację zrzeszająca najważniejszych przedsiębiorców branży żywności ekologicznej.Patronat EKOŁAN

Miło nam poinformować, że Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN objęło ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej swoim patronatem merytorycznym. Jak napisano w uzasadnieniu, cele Kongresu są zbieżne z celami działania Stowarzyszenia, jakimi są edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej oraz pozytywnego wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.
Patronat UNEP/GRID-Warszawa

Informujemy, że Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło swoim patronatem merytorycznym Kongres ECO FOOD 360. Organizacja ta od 1991 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju realizując w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), aktywnie wspierając właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Centrum UNEP/GRID-Warszawa propaguje postawy odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie, specjalizuje się, m.in. w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku.Dozdrowia

Informujemy, że portal dozdrowia.com.pl dołączył do grona patronów medialnych ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej. Redakcja portalu zachęca i wskazuje jak świadomie wybierać to, co jemy oraz zrobić, by zachować zdrowie, sprawność i radość życia.


Prelegenci

Wśród prelegentów ECO FOOD 360 Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej, znaleźli się zarówno uznani eksperci z polskiego rynku: przedstawiciele rządu i administracji publicznej, naukowcy, lekarze i dietetycy, blogerzy, specjaliści od komunikacji i przedsiębiorcy, jak również międzynarodowe autorytety zajmujące się badaniem trendów światowego rynku żywności, przyszłością rolnictwa i żywności ekologicznej oraz ochroną środowiska naturalnego.


Prelegenci zagraniczni

Birthe Linddal Jeppesen
socjolog i futurolog koncentrująca się na przyszłości żywności
{{MORE}}Magister socjologii Uniwersytetu w Amsterdamie oraz magister nauk społecznych i historii na Uniwersytecie w Roskilde. Jedna z najważniejszych i najczęściej cytowanych futurystek w Europie Północnej. Mając za sobą karierę w kopenhaskim Instytucie Studiów nad Przyszłością (Instituttet for Fremtidsforskning), firmie konsultingowo-badawczej Kairos Future, a także największej duńskiej agencji kreatywnej Zupa Recommende, we wrześniu 2012 r. założyła własną firmę, w której pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom zrozumieć, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości, a także związane z tym możliwości i zagrożenia. Główne zagadnienia w jej pracy to ludzie, nowoczesny styl życia, konsumpcjonizm, a w szczególności przyszłość żywności. Od stycznia 2019 r. pracuje również nad doktoratem nt. innowacyjnego potencjału nowych metod rolnictwa w Danii

Flavio Paoletti
starszy naukowiec w Centrum Badań nad Żywnością i Żywieniem przy Radzie ds. Badań i Analiz Gospodarki Rolnej CREA w Rzymie
{{MORE}}Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie badań nad jakością odżywczą i organoleptyczną żywności ekologicznej, w szczególności owoców i warzyw. W tym zakresie odpowiadał za koordynację szeregu projektów krajowych, a także był zaangażowany w projekty unijne. Aktualnie jest koordynatorem projektu realizowanego przez CORE Organic Cofund, zatytułowanego „Kodeks postępowania w przetwórstwie żywności ekologicznej - ProOrg”. Jest autorem i współautorem naukowych artykułów i prezentacji wykorzystywanych w trakcie krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji. Flavio Paoletti jest współzałożycielem włoskiej sieci biorącej udział w badaniach nad rolnictwem ekologicznym (Research in Organic Farming), członkiem komitetu naukowego włoskiej platformy technologicznej na rzecz rolnictwa ekologicznego (Technology Platform on Organic Farming), a także programu żywności ekologicznej (Organic Food System Programme).

Florent Guhl
Dyrektor Agence Bio
{{MORE}}Inżynier mostów, wód i lasów, absolwent Krajowej Szkoły Gospodarki Wodnej i Środowiska w Strasburgu (fr. École Nationale de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg), posiadający tytuł doktora (doktorat na temat optymalnego zarządzania sieciami wody pitnej). Florent Guhl rozpoczął karierę jako badacz w dziedzinie gospodarki wodnej w IRSTEA – Krajowym Instytucie Badań Naukowych i Technologicznych na rzecz Środowiska i Rolnictwa w Bordeaux. Następnie był odpowiedzialny za poprawę jakości sieci dystrybucji wody w ramach planu zagospodarowania głębokich warstw wodonośnych w Żyrondzie we Francji (SAGE Nappes Profondes de Gironde). W latach 2007–2012 zajmował różne stanowiska w Departamencie zasobów ludzkich w Ministerstwie Rolnictwa, m.in. koordynował plan zarządzania kompetencjami ogółu pracowników ministerstwa. Z ramienia Generalnej Dyrekcji ds. efektywności ekonomicznej i środowiskowej przedsiębiorstw był odpowiedzialny kolejno za rozwój obszarów wiejskich, a następnie za tzw. sektory produkcji rolnej, aż do momentu powołania do kierownictwa Agencji BIO od 1 lipca 2016 r.

Jostein Hertwig
Dyrektor Generalny BERAS International Foundation
{{MORE}}Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie praktyki prawniczej, międzynarodowego rozwoju biznesu, współpracy, networkingu i negocjacji. Wykłady na temat „Żywność a środowisko” na Universytecie w Stavanger w Norwegii. Jest specjalnym doradcą ds. zrównoważonego rozwoju i żywności ekologicznej dla sieci supermarketów REMA 1000 w Norwegii. Ma też 12 lat doświadczenia w kierowaniu farmą ekologiczną w Norwegii, którą założył wspólnie z partnerami w ramach fundacji. Dyrektor Generalny BERAS International Foundation (organizacja sieciowa). BERAS International Foundation jest międzynarodową fundacją zajmującą się badaniami, rozwojem, edukacją, wdrażaniem i komunikacją wyników praktycznych projektów wdrożeniowych w zakresie ekologicznego rolnictwa regeneracyjnego (Ecological Regenerative Agriculture), ośrodkami edukacyjnymi działającymi na rzecz społeczeństwa opartego na zrównoważonym modelu odżywiania, a także na rzecz zielonej planety. Jeden z 3 koordynatorów i członek Komitetu Sterującego Programu Systemu Żywności Ekologicznej (Organic Food System Programme – OFSP). OFSP to inicjatywa realizowana w ramach programu ONZ na rzecz zrównoważonych systemów produkcji żywności w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 12 „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.Gość honorowy


Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
{{MORE}}Aktualny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 20 czerwca 2018 roku w Rządzie Mateusza Morawieckiego, wcześniej w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 2007–2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa. Współtwórca Programu Rolnego PiS w latach 2011-2015, autor Planu dla Wsi, wskazującego na potrzebę rozwoju produkcji ekologicznej wysokiej jakości w Polsce, który od 10 miesięcy efektywnie wdraża w polskim sektorze żywnościowym. Rolnik, ekolog z przekonania, działacz społeczny, człowiek kreatywny, otwarty na nowe wyzwania, historyk z zamiłowania.Prelegenci z Polski


Mieczysław Babalski
Jeden z pionierów rolnictwa ekologicznego w Polsce, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKOŁAN
{{MORE}}Pionier rolnictwa ekologicznego, rolnik ekologiczny od 1985 roku i przetwórstwa ekologicznych zbóż 1991 roku. Jeden z założycieli Stowarzyszenia EKOLAND (1990 rok) i Stowarzyszenia EKOŁAN (2012 rok). Wprowadził do uprawy w gospodarstwach ekologicznych stare gatunki zbóż dzięki współpracy z Bankiem Genów zaczynając od 100 nasion - Pszenicę Orkisz w roku 1988, Pszenicę Płaskurkę w roku 1998, Pszenicę Samopszę w roku 2005, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKOŁAN


Maria Cieślikowska
Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR, Carrefour Polska


Łukasz Gębka
Rolnik ekologiczny, właściciel Gospodarstwa Ekologicznego „Farma Świętokrzyska”
{{MORE}}Łukasz Gębka od 2002 roku prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne Farma Świętokrzyska, które liczy około 150ha. Gospodarstwo - a zarazem jedna z największych firm w Polsce oferująca klientom ekologiczne warzywa, owoce i przetwory - to aktualnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek ekologicznych na rodzimym rynku. Ponadto Łukasz Gębka jest Członkiem Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, którą współtworzył w 2017 r. W 2018 roku otrzymał Diament Innowacji za najbardziej innowacyjne rozwiązania organizacyjne i zarządcze, a także zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie na 'Najlepsze gospodarstwo Ekologiczne 2018' w kategorii Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe. Łukasz Gębka ukończył Inżynierię i Kształtowanie Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prywatnie pasjonat zdrowego odżywiania i naturalnych metod leczenia, zwolennik bezglutenowej diety wegańskiej.


Sebastian Hejnowski
CEO MSL CEE, Chief Growth Officer Publicis Groupe Poland
{{MORE}}Sebastian Hejnowski - CEO MSL CEE, Chief Growth Officer Publicis Groupe Poland. Przedsiębiorca i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w branży public relations oraz reklamy. Chief Growth Officer odpowiedzialny za realizację strategii wzrostu i rozwoju dla całej Publicis Groupe w Polsce. Zarządza też w regionie CEE firmą MSL - największą europejską agencją Public Relations. Pod jego kierownictwem MSL zdobyła przyznawany przez Holmes Report tytuł „2015 Eastern European Consultancies of the Year”, najważniejsze wyróżnienie w branży PR w Europie. Komentator bieżących wydarzeń branżowych, społecznych i politycznych. Jest współautorem wielu publikacji, w tym 'Siła narracji marketingowej', 'Sztuki Public Relations'. Jego artykuły zostały wydrukowane w Harvard Business Review Polska, Dzienniku Gazecie Prawnej, Think Tank Magazine i wielu innych. Chętnie dzieli się wiedzą z zakresu public relations i marketingu prowadząc zajęcia na uczelniach wyższych, na szkoleniach medialnych i zajęciach praktycznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, pasjonat podróży, odwiedził ponad 100 krajów świata. Interesuje się kulturą, geografią i ekonomią.


Czesław Lang
Kolarz - wicemistrz olimpijski z 1980 roku, Dyrektor Generalny Lang Team, organizator Tour de Pologne
{{MORE}}Jeden z najlepszych polskich kolarzy, wicemistrz olimpijski z 1980 roku, dwukrotny medalista mistrzostw świata. W 1982 podpisując kontrakt z włoską grupą GIS Gelati-Campagnolo został pierwszym zawodowym kolarzem nie tylko z Polski, ale z całego bloku wschodniego. Wspólnie z największymi gwiazdami włoskiego kolarstwa startował w Giro d’Italia i Tour de France. Podczas zawodowej kariery wygrał 30 wyścigów. Po zakończeniu kariery został w 1993 roku Dyrektorem Generalnym Tour de Pologne. W krótkim czasie odbudował podupadającą imprezę i wprowadził ją na kolarskie szczyty. Obecnie Tour de Pologne należy do cyklu UCI World Tour, czyli kolarskiej ligi mistrzów i jest największym kolarskim wyścigiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie propagator zdrowego trybu życia, weganin, kolarz, miłośnik koni, przyrody i ekologii.


Marek Lipka
Dyrektor Handlowy, Carrefour Polska
{{MORE}}Marek Lipka, Dyrektor Handlowy posiada niemal 20 lat doświadczenia w branży retail. W Carrefour Polska pracuje od 2001 roku. Początkowo związany z formatem supermarketów, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Supermarketów. Pracował również na stanowisku Dyrektora Regionalnego ds. Multiformatu, zdobywając doświadczenie w zarządzaniu hipermarketami i supermarketami Carrefour. Odpowiadał również za rozwój formatu convenience oraz oferty franczyzowej Carrefour. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.Magdalena Maciejewska
Dietetyk i psycholog, członek Polskiej Ligi Walki z Rakiem
{{MORE}}Absolwentka dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej głównym zainteresowaniem jest żywienie w chorobie nowotworowej, co jest związane z występowaniem raka piersi z rodzinie. Między innymi z tego względu podjęła studia doktoranckie w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a tematykę pracy doktorskiej poświęciła pacjentkom z nowotworem gruczołu piersiowego. Oprócz pracy naukowej oraz indywidualnego poradnictwa, współpracuje ze Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni, Kliniką Chirurgii Onkologicznej oraz Poradnią Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jest również dietetykiem w Fundacji Omealife – Rak piersi nie ogranicza, gdzie realizuje wiele projektów edukacyjnych. Jest współautorką książki poświęconej tematyce żywienia w chorobie nowotworowej „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”. W celu weryfikacji wiedzy i poszerzania kompetencji bierze udział w konferencjach dotyczących żywienia w onkologii.


Dorota Metera
Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o.
{{MORE}}Od ponad 30 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym, absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Od 2002 roku jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Od 2016 roku jest członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 roku jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements), od 2016 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady.


Agnieszka Mielczarek
Dyplomowany specjalista żywienia, autorka kanału „Jedz Inaczej”, bizneswoman prowadząca catering ekologiczny
{{MORE}}Dyplomowany specjalista żywienia. Pracując wiele lat w gabinecie dietetycznym w Warszawie doszła do wniosku, że nie ma żadnej zdrowej alternatywy dla ludzi, którzy nie mają czasu na gotowanie. Otworzyła catering dietetyczny Bistrobox oparty o zdrowe, w dużej części bio, produkty. Od 2 lat inspiruje do zdrowego żywienia na kanale YouTube Jedz Inaczej (4 mln wyświetleń), gdzie pokazuje smaczne, szybkie, zdrowe dania. Autorka 4 bestsellerów dotyczących zdrowia, odmładzania dietą czy odchudzania. Prywatnie mama i miłośniczka natury.Andrej Modic
Lokalnyrolnik.pl
{{MORE}}Przedsiębiorcą z 25-letnim doświadczeniem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Słowenia, Chorwacja, Serbia). Ukończył studia ekonomiczne na uniwersytecie w Ljubljanie, studia saksofonu jazzowego na Konzerwatorium Klagenfurt oraz podyplomowe studium zarządzania na Canadian International Management Institute w Warszawie w partnerstwie z Harvard Business School. Jeszcze w trakcie studiów założył jedną z pierwszych agencji interaktywnych w Słowenii Plenum, zajmującą się budowaniem portali i serwisów internetowych oraz reklamą w Internecie. Do 2002 pełnił rolę dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za rozwój produktów oraz nowy biznes. Na rynku polskim obecny od 2002 roku. Współzałożyciel i prezes TouchPoints Marketing Sp. z o.o., wiodącej firmy na rynku reklamy wewnętrznej (indoor), pracującej dla takich klientów jak Nivea, Unilever, Procter & Gamble, Coca Cola, Orange, Toyota itd. Pełnił również rolę dyrektora marketingu i sprzedaży odpowiedzialnego przede wszystkim za budowanie i utrzymanie relacji z klientami z rynku agencyjnego. Jako Partner współtworzył dom mediowy Simple Media, zajmujący się planowaniem i kupowaniem reklam w mediach masowych oraz w Internecie. Obecnie współtworzy platformę zakupową LokalnyRolnik.pl – pierwszy internetowy targ rolny w Polsce, ponieważ jest pasjonatem zdrowego trybu życia i wierzy, że każdy powinien mieć łatwy dostęp do żywności ekologicznej w uczciwych cenach. LokalnyRolnik.pl już teraz zrzesza ponad 120 rolników i rzemieślników wytwarzających żywność w sposób ekologiczny lub tradycyjny bez użycia szkodliwej chemii. Docelowo pragnie zbudować europejski ekosystem wspierający sprzedaż bezpośrednią dla rolników ekologicznych. W LokalnyRolnik.pl pełni funkcję dyrektora zarządzającego, odpowiedzialnego za wdrożenie platformy internetowej i mobilnej oraz marketing. Prywatnie muzyk jazzowy, zapalony żeglarz, student Kung Fu (stowarzyszenie Wing Tsun) oraz szef domowej kuchni.


Dr n med. Danuta Myłek
Alergolog i dermatolog
{{MORE}}Od 50 lat w zawodzie lekarza, specjalista alergolog, dermatolog, żywieniowiec. Stypendystka Uniwersytetu Medycznego w Helsinkach (1987) i Miami (1993). W 1995 uznana przez zarząd profesorski jako członek naukowy American College of Allergy, Asthma and Immunology za wkład w rozwój alergologii światowej (1995). Jako członek-założyciel Polskiego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, w latach 2000-2013 brała czynny udział w przywróceniu karmienia piersią i popularyzacji korzyści wynikających z karmienia piersią (artykuły prasowe, referaty naukowe, audycje radiowe, telewizyjne, pikniki tematyczne, wykłady dla lekarzy, położnych i pielęgniarek). Dwukrotnie juror Światowego Festiwalu Filmów Ekologicznych (Paryż, 1999 i Tokio, 2000). Tytuł Kobiety Sukcesu Podkarpacia w Dziedzinie Nauka (2004). Autorka kilku książek o alergii, ostatnia to „Oswoić alergie” wydana przez wydawnictwo „BURDA”, która ukazała się we wrześniu 2018 roku. Autorka książki medyczno-kucharskiej „Od lekarza do kucharza”. Wieloletni konsultant wojewódzki ds. alergologii w Województwie Podkarpackim. Ekspert pisma dla alergików „HYPOALERGICZNI”, w którym zamieszcza raporty o zdrowiu, chorobach alergicznych i ich zapobieganiu poprzez właściwe diagnozowanie, leczenie i żywienie. Ekspert medyczny programu o żywieniu w „Dzień Dobry TVN” – cykl „Naturalnie!” oraz książek „Naturalnie” i „Naturalnie 2” pod red. Agnieszki Cegielskiej. Prowadzi działalność lekarską w ramach Prywatnego Gabinetu Alergologicznego PROGRES mającego swoją siedzibę w dzielnicy Warszawy – Wilanowie.


Krystyna Radkowska
Prezes Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
{{MORE}}Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Z wykształcenia prawnik. Z zamiłowania i w praktyce animatorka życia społecznego.Pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń, eventów oraz kampanii społecznych, w tym: Narodowego Dnia Sportu, Warszawskich Dni Rodzinnych czy pierwszej kampanii społeczno-informacyjnej Polskiej Izby Żywności Ekologicznej pt.: „Jemy Eko”.Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
Ekspert ds. żywności ekologicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
{{MORE}}Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt. Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego, którego celem jest upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prof. Rembiałkowska prowadziła i nadal prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wdrożeniowych, związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do kilku polskich, europejskich i światowych organizacji promujących tę tematykę.


Prof. dr hab. Bolesław Rok
Prof. dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
{{MORE}}Jest dyrektorem Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub. Koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Anna Roman-Pluta
Strategy Group Head Saatchi & Saatchi IS
{{MORE}}Absolwentka ITS Uniwersytetu Warszawskiego, seksuolog kliniczny. Ma 19-letnie doświadczenie w pracy w marketingu, w tym 13 lat pracy jako strateg w agencjach sieciowych. Specjalizuje się w branży retail, finansach i farmaceutykach, a pasjonuje się analizami społecznymi, trendwatchingiem i netnografią.Michał Rzytki
Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
{{MORE}}Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do lipca 2018 r. Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego. Obecnie odpowiedzialny jest za sprawy związane z prowadzeniem działalności informacyjno-promocyjnej MRiRW, w tym za rozwiązania dotyczące funduszy promocji oraz za zagadnienia dotyczące znakowania żywności, systemy jakości żywności w tym rolnictwo ekologiczne, oznaczenia geograficzne, program PDŻ i krajowe prywatne systemy jakości.


Agnieszka Sadowska-Konczal
Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz inicjatorka akcji #zwłasnymkubkiem
{{MORE}}Absolwentka biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w dziedzinie nauk społecznych. Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz inicjatorka akcji #zwłasnymkubkiem. Trenerka i edukatorka. Propaguje ekologiczny styl życia na warsztatach i szkoleniach, a w sieci na blogu ekologika.edu.pl


Prof. dr hab. Piotr Skubała
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
{{MORE}}Profesor nauk biologicznych, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, popularyzator nauki, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.dr Dagmara Stangierska
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
{{MORE}}Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności Człowieka, SGGW i Wydziału Zarządzania, UW. Pracownik Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Autorka badań, ekspertyz i rozwiązań zarządczych dla firm sektora rolno-spożywczego oraz gastronomicznych. Autorka koncepcji marketingowej dla mini kiwi oraz badań sektora usług gastronomicznych oraz sektora żywności ekologicznej w Polsce. Członek zarządu firmy doradczej Consulting 360 Plus.


Tadeusz Szynkiewicz
Członek Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
{{MORE}}Współorganizowanie Stowarzyszenia Ekoland, praca w Zarządzie tego stowarzyszenia, praca na stanowisku inspektora zajmującego się kontrolą gospodarstw ubiegających się o atest, praca w Centrach Informacyjnych rolnictwa Ekologicznego. Praca w Ośrodku doradztwa rolniczego na etacie specjalisty ds. rolnictwa ekologicznego. Prowadzenie podstawowych kursów rolnictwa ekologicznego połączonych z pokazem już istniejących gospodarstw ekologicznych. Uczestnictwo w targach, kiermaszach i wystawach w Polsce i zagranicą. Praca w Stowarzyszeniu Ekołan, Polska Ekologia oraz Polskiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego.Praca w przetwórni ekologicznych owoców i warzyw jako Prezes od 1994-01.03.2019. Uczestnictwo w pracach komisji ds. rolnictwa ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.


dr Monika Świątkowska
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
{{MORE}}Absolwentka SGGW i Wydziału Psychologii UW. Pracownik Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Autorka badań, ekspertyz i strategii promocyjnych dla firm Rudix, SPC, Mlekovita oraz społecznych kampanii promocyjnych mleka i wieprzowiny. Analityk rynku żywności ekologicznej i konsultantka PIŻE ds promocji.


dr hab. Dariusz Włodarek
Lekarz internista, dietetyk Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
{{MORE}}Lekarz medycyny, dietetyk i żywieniowiec. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka i dietetyka. Nauczyciel akademicki. Kierownik Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Autor podręczników do dietetyki oraz szeregu artykułów w tej dziedzinie.

Agenda


Planowane rozpoczęcie Kongresu o godz. 10:00
 

SESJA PLENARNA - jej celem jest prezentacja wieloaspektowego spojrzenia na życie człowieka w XXI wieku, globalne wyzwania klimatyczne oraz korzyści życia zgodnie z filozofią eko. Sesja prowadzona będzie w formie wystąpień i debat światowych, europejskich i krajowych ekspertów, zajmujących się żywnością ekologiczną oraz jej wpływem na gospodarkę, społeczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne.

SESJA PLENARNA:
 • Globalne wyzwania klimatyczne - Christophe Rabatel, Prezes Carrefour Polska
 • Wyzwania stojące przed polskim rolnictwem ekologicznym - Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie Zachodniej na przykładzie Francji - Florent Guhl, Dyrektor Agence Bio
 • Lepszy świat jedzenia - Birthe Linddal Jeppesen, socjolog i futurystka koncentrująca się na przyszłości żywności
 • Czym jest żywność ekologiczna i jak wpływa na zdrowie człowieka? - Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • DEBATA Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie - moderator: Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, z udziałem: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jostein Hertwig (Szwecja), Flavio Paoletti (Włochy), Birthe Linddal Jeppesen (Dania), Florent Guhl (Francja)

SESJE TEMATYCZNE: dla uczestników Kongresu ECO FOOD 360 zostało przygotowanych 6 sesji tematycznych, które w sposób pogłębiony zajmą się kluczowymi zagadnieniami związanymi z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Będą to:  

SESJA TEMATYCZNA: ROLNICTWO i PRZETWÓRSTWO
Moderator: Michał Rzytki, Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 
 • Proces certyfikacji produkcji ekologicznej - jak się przygotować? - Dorota Metera, Prezes Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym
 • Dylematy przetwórstwa żywności ekologicznej - Mieczysław Babalski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKOŁAN oraz Tadeusz Szynkiewicz, Członek Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne Włoszech: trendy i wyzwania - Flavio Paoletti, Naukowiec w Centrum Badań Żywności i Żywienia Rady ds. badań i ekonomii rolnictwa - CREA w Rzymie

SESJA TEMATYCZNA: ŚRODOWISKO
Moderator: Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii

 
 • Rolnictwo przemysłowe jako główny big killer życia na naszej planecie - Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii
 • Pozytywne efekty środowiskowe rolnictwa regeneracyjnego i rola konsumentów w ratowaniu klimatu - Jostein Hertwig, CEO BERAS International Foundation
 • Więcej czy mniej mięsa? – Birthe Linddal Jeppesen, socjolog i futurystka koncentrująca się na przyszłości żywności
 
SESJA TEMATYCZNA: STYL ŻYCIA I ODPOWIEDZIALNY BIZNES
Moderator: Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

 
 • Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju – czy ekologia w polskich firmach może być przewagą konkurencyjną na rynku? - Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Eko – misja i podstawa strategii biznesowej - Agnieszka Mielczarek, dyplomowany specjalista żywienia, autorka kanału YouTube Jedz Inaczej, bizneswoman prowadząca catering ekologiczny
 • Życie zgodnie z filozofią eko - Agnieszka Sadowska-Konczal, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, inicjatorka akcji Z własnym kubkiem, autorka bloga Ekologika
 • Sportowiec, bio weganin - czy ekologiczna dieta roślinna daje energię do życia? - Czesław Lang, kolarz - wicemistrz olimpijski z 1980 roku, dwukrotny medalista mistrzostw świata, dyrektor generalny Lang Team, organizator Tour de Pologne

SESJA TEMATYCZNA: LOGISTYKA, DYSTRYBUCJA I ZARZĄDZANIE
Moderator: dr Dagmara Stangierska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 
 • Współpraca z wielką dystrybucją: jak zacząć, warunki, korzyści - Marek Lipka, Dyrektor Handlowy Carrefour Polska
 • Prowadzenie i rozwój gospodarstwa ekologicznego w Polsce - Łukasz Gębka, właściciel gospodarstwa Farma Świętokrzyska, rolnik ekologiczny
 • Lokalna dytrybucja produktów ekologicznych, jak robić to skutecznie? - Andrej Modic, Lokalnyrolnik.pl
 • Modele zarządzania przedsiębiorstw w łańcuchu ekologicznym - dr Monika Świątkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

SESJA TEMATYCZNA: PROMOCJA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
Moderator: Sebastian Hejnowski, CEO MSL CEE, Chief Growth Officer Publicis Groupe Poland

 
 • Jak wypromować eko – case studies z Europy i Świata - Sebastian Hejnowski, CEO MSL CEE, Chief Growth Officer Publicis Groupe Poland
 • Jak przekonać Polaków do żywności ekologicznej? - Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
 • Promocja żywności ekologicznej w Polsce na przykładzie Carrefour Polska - Anna Roman-Pluta, Strategy Group Head Saatchi&Saatchi IS oraz Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR Carrefour Polska
 
SESJA TEMATYCZNA: ZDROWIE
Moderator: Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 
 • Wpływ diety na zdrowie człowieka, w tym kobiet w ciąży i dzieci do lat 3 - dr hab. Dariusz Włodarek, lekarz internistwa, dietetyk Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Profilaktyka chorób przewlekłych w Polsce - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • Dietą w chorobę! Czy właściwe żywienie jest w stanie ochronić nas przed chorobami? - dr n. med. Danuta Myłek, alergolog, dermatolog
 • Znaczenie diety w profilaktyce antynowotworowej - Magdalena Maciejewska-Cebulak, dietetyk i psycholog, członek Polskiej Ligi Walki z Rakiem
Planowane zakończenie Kongresu około godz. 17:00
Agenda

Planowane rozpoczęcie Kongresu o godz. 10:00

Planowane zakończenie Kongresu około godz. 17:00

Żywność ekologiczna - baza wiedzy

Czym jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna to żywność produkowana zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ustalonymi przez prawodawstwo polskie oraz Unii Europejskiej. Sposób jej wytwarzania nie stanowi zagrożenia dla środowiska, a wręcz przeciwnie - rolnicy ekologiczni podejmują działania na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej w środowisku. Żywność ekologiczna produkowana jest z uwzględnieniem kryteriów społecznych, tj. głównie w małych i średnich gospodarstwach z użyciem rodzimych środków produkcji, przyczyniając się do aktywizacji wsi i obszarów wiejskich.

W roślinnej produkcji ekologicznej nie używa się pestycydów, syntetycznych nawozów mineralnych ani GMO. Zamiast tego stosowane są wyłącznie naturalne nawozy organiczne (komposty, oborniki), nawozy zielone oraz biologiczne środki ochrony roślin. Z kolei ekologiczna produkcja zwierzęca, prowadzona jest bez użycia antybiotyków, hormonów, organizmów modyfikowanych (GMO) oraz ich produktów. Ekologiczne przetwórstwo surowców prowadzone jest metodami chroniącymi wartość odżywczą, bez użycia konserwantów, sztucznych barwników i innych dodatków.

Produkty ekologiczne – o czym warto pamiętać?

Ekologicznie uprawiane rośliny w porównaniu do konwencjonalnych roślin zawierają mniej szkodliwych substancji, takich jak pozostałości pestycydów, kadmu, azotanów i azotynów, natomiast więcej pożądanych związków, takich jak polifenole i witaminy.

Dieta oparta w większości na surowcach i produktach ekologicznych z uwagi na ich skład powinna wpływać korzystnie na zdrowie kobiety ciężarnej oraz rozwój jej dziecka.

Badania na ludziach wskazują, że regularna konsumpcja żywności ekologicznej może ograniczyć występowanie chorób alergicznych, stanu przed-rzucawkowego u kobiet ciężarnych, spodziectwa u noworodków męskich, a także nowotworów, nadwagi i otyłości.

Dalsze badania zwierząt i ludzi są niezbędne, aby lepiej zrozumieć mechanizmy wpływu żywności ekologicznej na organizmy.

Korzystny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko jest ważnym argumentem na rzecz wdrażania tego systemu produkcji na całym świecie.

*Materiały pochodzą z opracowania wykładu: „Żywność ekologiczna w Polsce – wybrane zagadnienia”, prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Zakład Żywności Ekologicznej, Warszawa 2019
Rada Programowa

Radę Programową ECO FOOD 360 Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej tworzą liderzy opinii oraz znamienici eksperci świata polityki, nauki i biznesu, którym bliskie są obszary rolnictwa i żywności ekologicznej, troska o środowisko naturalne oraz zrównoważony rozwój naszego kraju. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu powstała inspirująca agenda kongresu, a także ciekawe i unikalne w skali Polski i Europy Środkowo-Wschodniej zestawienie prelegentów, którzy oddani są idei promocji i upowszechniania wiedzy na temat rolnictwa i żywności ekologicznej w wielu aspektach.

Członkowie Rady Programowej:


Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska
Ekspert ds. żywności ekologicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Dr Karol Krajewski
Doradca w gabinecie Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego


Prof. dr hab. Bolesław Rok
Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w WarszawieKrystyna Radkowska
Prezes Zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej


Katarzyna Jagiełło
Koordynatorka kampanii na rzecz ochrony pszczół i rolnictwa ekologicznego, Greenpeace Polska


Mieczysław Babalski
Jeden z pionierów rolnictwa ekologicznego w Polsce, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKOŁANŁukasz Gębka
Rolnik ekologiczny, właściciel Gospodarstwa Ekologicznego „Farma Świętokrzyska”


Maria Cieślikowska
Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR, Carrefour Polska


Anna Kurnatowska
Dyrektor ds. produktów świeżych, Carrefour Polska

Patronat honorowy


ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego


Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie objął ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej Patronatem HonorowymPatronaty merytorycznePatronaty medialne


Patronat

Rejestracja
Organizator

Pomysłodawcą i organizatorem ECO FOOD 360 Kongresu Rolnictwa i Żywności Ekologicznej jest Carrefour Polska, międzynarodowa sieć handlowa, której jednym ze strategicznych celów jest transformacja żywieniowa. Jej założeniem jest pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych, edukacja oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o sprzedawanych produktach. Firma pragnie zagwarantować swoim klientom stały dostęp do świeżych warzyw i owoców od zaufanych i lokalnych dostawców, a także certyfikowanych produktów ekologicznych w przystępnych cenach. Carrefour chce demokratyzować dobrej jakości żywność dla wszystkich.

Carrefour Polska jest również inicjatorem pierwszej na rynku Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio w Polsce, która została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Obok Carrefour Polska jej członkami założycielami są przedstawiciele Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Celem działania Koalicji jest podejmowanie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności ekologicznej i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.

Kontakt
Biuro organizatora
ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej
tel. 664 228 325
kongres@ecofood360.pl